رفرانس استاندارد2017

 

 

 

 

 

 

دانلود کاتالوگ 2016

برای اطلاع از کدهای رفرانس استاندارد USP به همراه مشخصات فنی و قیمتهای آن 

فایل بالا را دانلود کنید.

توضیحات: Daily Catalog-January 15- 2016

عنوان: Daily Catalog-January 15- 2016

 


 

معرفی کمپانی LGC تولید کننده رفرانس استاندارد و ایمپییورتی ها و انواع ATCC

رفرانس استاندارد

dailycatalog کاتالوگ رفرانس استانداردUSP

برای اطلاع از کدهای رفرانس استاندارد USP به همراه مشخصات فنی و قیمتهای آن 

فایل بالا را دانلود کنید.yes

رفرانس استانداردUSP EP BP

استانداردهای فارماکوپه‌ها Pharmacopoeia USP EP BP

رفرانس استاندارد ورکینگ استاندارد و ناخالصی داروئی US Pharmacopoeia (USP) Reference Standard

(فارماکوپه‌های معتبر و کنترل کیفی داروها)

رفرانس استاندارد ناخالصی داروئی US Pharmacopoeia (USP) Reference Standard

رفرانس استانداردناخالصی داروئی US Pharmacopoeia (USP) Reference Standard

رفرانس استاندارد دارویی و ناخالصی و ورکینگ استاندارد بر پایه USP - BP - EP 
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
US Pharmacopoeia (USP) Reference Standard
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
تهیه و فروش رفرنس استانداردهای یا استانداردهای مرجع داروئی (reference standard) ناخالصی طبق MM,USP,BP EP مصرفی در آزمایشگاههای دانشگاهها ،آزمایشکاههای صنایع غذایی، آزمایشکاههای سموم و پسدیسایدها،آزمایشکاههای صنایع دارویی و آزمایشکاههای صنایع آرایشی بهداشتی با استانداردهای مرجع MM, USP, BP, EP این مجموعه آمادگی دارد این رفرانس استاندارد ها را با قیمت مناسب و مدت 30 سی روز کاری در اختیار کلیه شرکتهای داروئی و غیره قرار دهد.

لذا درصورت نیاز به استانداردها با داشتن مشخصات کامل رفرانس استاندارد مورد نیاز با کارشناسان ما تماس بگیرید و سفارش خود را ثبت نمایید.

http://www.lonzairan.ir

http://lonzalal.blogfa.com

http://endosafekit.com

http://uspstd.com

شماره تماس : 09109801035 -09128305015

امید یکتا