واردات کیت سنجش اندوتوکسین

LONZA - ENDOSAFE
Charls river endosafe USA
کیت سنجش اندوتوکسین به روش ژل کلات
Gel - LAL از کمپانی Charles River Endosafe آمریکا
Limulus Amebocyte Lysate LAL
Gel-Clot  EndPoint LAL Reagents
کیتهای سنجش اندوتوکسین ژل ال آ ال
Limulus Amebocyte Lysate LAL
Gel - Clot  End Point LAL Reagents
کیت LAL سینگل تست 24 تستی و مولتی تست 64 تستی لونزا 
LONZA PYROGENT Plus
Multiple PYROGENT Plus Single Tests
N289-125
N189-25
N289-06
N283-06
N283-125
50-648U
QCL1000 - 300 Test Kit
دستگاه PTS

دستگاه نکس ژن مورد مصرف درپزشکی هسته ای و تولید رادیو دارو

با ایندوسیف Endosafe® Nexgen-PTS

دستگاه نکس ژن مورد مصرف درپزشکی هسته ای و تولید رادیو دارو با

ایندوسیف Endosafe® Nexgen-PTS

Endosafe - PTS Glucan Assay and Gram ID دستگاه پی تی اس PTS
Charles River Endosafe PTS Endotoxin Testing System 
اندازه گیری مقدار دقیق اندوتوکسین در تولید رادیو داروها و پزشکی هسته ای و 

فرآوردهای تزریقی و آمپول و داروسازی با دستگاه PTS 

اندازه گیری مقدار دقیق اندوتوکسین در تولید رادیو داروها و پزشکی هسته ای فرآوردهای تزریقی
تنها در 15دقیقه با دستگاه PTS به روش کروموژنیک LAL
درحین تولید و در مرحله نهائی
Endosafe USA - PTS Glucan Assay and Gram ID دستگاه پی تی اس PTS100
اندازه گیری مقدار دقیق اندوتوکسین در تولید فرآوردهای تزریقی و آمپول سازیها و داروسازی با دستگاه PTS 
اندازه گیری مقدار دقیق اندوتوکسین در فرآوردهای تزریقی با کیت LAL به روش دستی و دستگاهی
Endpoint Chromogenic - Endpoint Turbidimetric
اندپوینت کوروموژنیک و اندپوینت توربی دمتریک
کینتیک کوروموژنیک و کینتیک توربی دمتریک
Kinetic Chromogenic Kinetic Turbidimetric
آب مقطر پایروژن فری
LAL REAGENT Water 30 ml 
نوار و ویال میکروبی اتوکلاو و گاز اتیلن اکساید 
Eo Gas  Steam  Dry Heat
EZTEST Self Contained Biological Indicator
بیولوژیکال اندیکاتور از کمپانی MesaLab آمریکا
نوک سمپلر زرد و آبی پایروژن فری گیلسون آمریکا
Pipette tips 10-100µl yellow, 96/rack Pyrogen
free, D200ST - Gilson USA
Pipette tips 100-1000µl Blue,100/rack Pyrogen free, D1000ST- Gilson USA
کیت سنجش اندوتوکسین - Limulus Amebocyte Lysate LAL gel clot  end point

اندیکاتورهای شیمیایی و بیولوژیکی MESALABS

انواع نوار و ویال تست میکروبی اتوکلاو و گاز اتیلن اکساید و آون از کمپانی SGM و Raven و MESALABS آمریکا
BBL Penicillinase Concentrate, 10,000,000 units
آنزیم پنیسیلیناز کمپانی بی بی ال
Art No: 211899
BD enzyme Penicillinase DIFCO - BBL
اسپورگاز اتیلن اکساید, پروتست گاز اتیلن اکساید و فور ( آون )
6^SGMG/6 - 10
PROTEST SGM USA
( LONZA - CAMBREX - ENDOSAFE )
CHARLS RIVER ENDOSAFE 
PTS 100K

سوربتیان مونو استئارات (اسپن 60) گرید داروئی BP – USP

SORBITAN MONOSTEARATE SPAN 60
سوربیتان مونو اولئات ( اسپن 80)گرید داروئی BP – USP
SORBITAN MONOOLEATE SPAN 80

تهیه رفرنس استانداردهای یا استانداردهای مرجع داروئی و ناخالصی (reference standard) طبقMM,USP,BP و EP مصرفی در آزمایشگاههای دانشگاهها ، آزمایشکاههای صنایع غذایی، آزمایشکاههای سموم و پسدیسایدها ، آزمایشکاههای صنایع دارویی و آزمایشکاههای صنایع آرایشی بهداشتی با استانداردهای مرجع MM, USP, BP, EP این مجموعه آمادگی دارد این رفرانس استاندارد ها را با قیمت مناسب و مدت سی روز کاری در اختیار کلیه دانشگاهها و صنایع داروئی و غیره قرار دهد.

لذا درصورت نیاز به استانداردها با داشتن مشخصات کامل رفرانس استاندارد مورد نیاز با کارشناسان ما تماس بگیرید و سفارش خود را ثبت نمایید.

http://www.lonzalal.blogfa.com
http://www.lonzairan.ir
WWW.ENDOSAFELAL.COM
http://www.Endosafe.ir
امید یکتا

09109801035 - 09128305015