Mesalabs

PRO AMPDryHeat Indicator Labels

 

ProTest EO&Steam 10*6ProSporeProTest H202Releasat                       mesastrip-biological-indicator        MESALABS Company USAmesastrip-biological-indicatormesastrip-biological-indicatormagna amp

 

   ProTest EO&Steam 10*6                     EZ test

 

اندیکاتورهای بیولوژیک MesaLab شیمیائی و میکروبی ساخت کمپانی MesaLabs Biological Indicators

واردات کلیه محصولات کمپانی MESALAB آمریکا بزرگترین تولید کننده

محصولات اندیکاتورهای بیولوژیک شیمیائی و میکروبی Mesa Biological Indicators

نوار میکروبی و ویال میکروبی اتوکلاو و اتیلن اکساید EO GAS

نوار میکروبی 6^10 MESA Strip

نوار میکروبی و ویال میکروبی اتوکلاو6^10 STEAM

اتیلن اکساید6^10 EO GAS

استریلیزاسیون با اشعه گاما حاصل از رادیو ایزوتوپ کبالت

توضیحات کالا :

این مدل از اندیکاتورهای MesaLabs آمریکا جهت استفاده در مدل بخار و گاز اتیلن اکساید و فور درای هیت آون و پلاسما و اشعه گاما،طیف های گسترده استریلیزاسیون طراحی گردیده است.این مدل به صورت ویال های پلاستیکی همراه با برچسب اندیکاتورکلاس6^10حاوی یک دیسک اسپور( با جمعیت میکروبی مختلف) و یک کپسول شیشه ای حاوی محیط کشت و معرف PH میباشد.در این نوع اندیکاتورها پس از طی فرآیند استرلیزاسیون با شکستن بخش پلاستیکی  ویال شیشه ای آنرا درون انکوباتور قرار می دهند.دمای مناسب انکوباتور برای بخار57 درجه سانتی گراد و برای گاز اتیلن اکساید37 درجه سانتی گراد می باشد.تغییر رنگ ویال شیشه ای نشانگر رشد اسپورها و رد فرآیند استریلیزاسیون میباشد.همچنین زمان مورد نیاز برای قرار گرفتن ویال در انکوباتور برای بخار و گاز اتیلن اکساید به ترتیب 24 و 48 ساعت می باشد تغیر رنگ مورد نظر در ویال برای بخار قهوه ای و برای گاز اتیلن اکساید قرمز می باشد.

اندیکاتور های بیولوژیکال و روش استفاده

بخار- اتیلن اکساید- پلاسما- پروپیلن اکساید-فور ( آون ) حرارت خشک

این اندیکاتورها شامل اسپورهایی بر روی یک فیلتر کاغذی به همراه یک تیوب پلاستیکی مقاوم در مقابل گرما برای کشت میکروبی هستند.درون تیوب کشت، آمپولی شیشه ای وجود دارد که مایع درون آن در صورت رشد اسپورها به رنگ زرد تغییر رنگ می دهد.این اندیکاتورها عموماً برای بخار و پر اکسید هیدروژن و اکسید پروپیلن 24 ساعت زمان رشد و برای اتیلن اکساید 48 ساعت زمان نیاز دارند.
دستورالعمل استفاده از اندیکاتورها بیولوژیکال

1. اندیکاتور بیولوژیکال را به شکل افقی در پکیج قرار دهید.
2. برای اتوکلاوهای فلش، بایستی ابزار، پکیج بندی نشوند. پس اندیکاتور نباید داخل پکیج باشد.
3. پکیج را در داخل دستگاه استریل کننده در جایی که تصور می کنید غیرقابل نفوذترین محل است،قرار دهید.
4. سیکل استریل را اجرا کنید.
5. پس از فرآیند استریل و باز کردن پک،اندیکاتور را به آزمایشگاه منتقل کنید.
البته به همراه یک عدد اندیکاتور استریل نشده به عنوان مرجع که روی آن علامت( P.C (Positive Control مشخص کرده اید.
6. اندیکاتور را سریعاً پس از اتمام سیکل استریل و خنک شدن استریل کننده به آزمایشگاه منتقل کنید(در کمتر از 30 دقیقه).
7. شیشه داخل تیوب را توسط ابزاری که شرکت تولید کننده اندیکاتور ارائه می دهد بشکنید.
8. تیوب را در انکوباتور قرار دهید. برای بخار و H2O2 و PPO,به مدت 24 ساعت در دمای 60-55 درجه و برای اتیلن اکساید به مدت 48 ساعت در دمای 39-35 درجه.
9. اگر اسپورها همگی از بین رفته باشند رنگ محیط کشت ثابت باقی خواهد ماند.نارنجی برای اتیلن اکساید و بنفش برای بخار و H2O2
10. بهتر است هر 12ساعت تغییر رنگ نتیجه کشت را یادداشت کنید.
11. تمامی نتایج کشت های مثبت (زرد) بایستی ثبت و در پرونده سیکل استریل درج شده و خود اندیکاتورها امحاء شوند.
نکته مهم :اندیکاتورها قبل از امحاء حتماً مجدداً استریل شوند.

اندیکاتور بیولوژیکال فور Relasat

اندیکاتور منحصر به فرد بیولوژیکالی که برای استریل به روش گرمای خشک و همچنین جوشاندن در مایعات با دمای بالای 150 درجه کاربرد دارد. در جایی که ما توسط اندیکاتور های شیمیایی نمی توانیم از صحت استریل اطمینان حاصل کنیم راه حل بسیار مناسبی است.این اندیکاتور یک آمپول شیشه ای 1 میلی لیتری که جنس شیشه آن از سیلیس است حاوی10،000،000 عدد اسپور Bacillus Atrophaeus می باشد. این اندیکاتور با دمای بسیار بالا سازگار است و در تونل های گرمای خشک و یا فور بکار می رود. این اندیکاتور به همراه یک تیوب عرضه می شود. محلول تشکیل دهنده این تیوب محیطی است که برای رشد سریع اسپور باسیلیوس اتروفئوس بسیار مناسب است و در لوله ای مستطیل که براحتی قابل انتقال از آمپول به لوله است عرضه می شود.
این محلول در مدت 72 ساعت در داخل انکوباتور قرار می گیرد. برخلاف برخی بیولوژیکال های فور که مدت 7 روز بایستی در انکوباتور قرار داده شوند. در طول مدت کشت با مشاهده تغییر رنگ مایع از نارنجی به زرد می توان تشخیص داد که اسپورهایی هنوز زنده اند.

روش استفاده از اندیکاتور بیولوژیکال فور رلاست :

1- آمپول را در داخل پک قرار دهید.
2- پک را در جایی از فور که فکر می کنید ضعیف ترین قسمت داخل فور است قرار دهید.
3- پس از استریل آمپول و تیوب را به آزمایشگاه تست ،به همراه حداقل یک آمپول استریل نشده که روی آن علامت (P.C (Positive Control را مشخص کرده ایدمنتقل کنید.
روش تست آزمایشگاهی
1- اجازه دهید آمپول حداقل به مدت 10 دقیقه خنک شود.
2- درب آمپول را باز کنید.(بشکنید)
3- محتوای آن را به آرامی داخل تیوب بریزید.(هر آمپول یک تیوب به همراه دارد)
4- تیوب را در دمای 36-38 درجه انکوباتور قرار دهید.
5- نتیجه پس از 72 ساعت مشخص خواهد شد.

زرد=رشد اسپور = غیر استریل
نارنجی= عدم رشد اسپور=استریل √

ویال و نوار میکروبی رلاست برای تست ارزیابی آون و فور درای هیت

Ampoules with Bacillus atrophaeus 10^6 ATCC 9372
اسپورگاز اتیلن اکساید,پروتست گاز اتیلن اکساید,اتو کلاو 6^10
Relasat Dry Heat
Releasat for gas sterilization 10^6
ویال و نوار میکروبی رلاست برای تست ارزیابی آون و فور درای هیت
100 strips with Bacillus atrophaeus 10
^6 & 100 tubes of culture broth.
• 50 ampoules with Bacillus atrophaeus 10
^6 ATCC 9372
• 50 tubes with 4,0 ml of culture medium.
Spore strip G.stearothermophilus 10^6
ویال و نوار میکروبی 6^10 MESA Strip 

Mesa Biological Indicators اندیکاتور بیولوژیک 
اسپور گاز اتیلن اکساید,پروتست گاز اتیلن اکساید,اتو کلاو6^10
MESALAB - RAVEN - SGM USA

SGMG/6-10^6-MESALAB

PROTEST Steam EO Gas - SGM USA
نوار میکروبی و ویال میکروبی اتوکلاو و اتیلن اکساید EO GAS

ویال و نوار میکروبی رلاست برای تست ارزیابی آون و فور درای هیت
Ampoules with Bacillus atrophaeus 10^6 ATCC 9372
اسپورگاز اتیلن اکساید,پروتست گازاتیلن اکساید,اتو کلاو6^10

نوارمیکروبی,ویال میکروبی,اتوکلاو, اتیلن اکساید,EO GAS,پروتست,آون فوردرای هیت,Mesalabs

 http://endosafelal.com

http://lonzalal.blogfa.com

http://www.lonzairan.ir

 شماره تماس : 09109801035 - 09128305015

امید یکتا